Meno: Heslo:

Vitajte na e-learningovom portáli Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach !

Vznik e-learningového portálu a virtuálnej knižnice a ich spustenie v školskom roku 2011/ 2012 je výsledkom realizácie projektu financovaného zo zdrojov ESF: Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť na našej škole.

Cieľom tohto projektu je inovácia školského vzdelávacieho programu zavádzaním moderných metód a foriem vyučovania, a dosahovanie skvalitňovania systému výučby na škole s podporou informačných a komunikačných technológií.

E-learningový portál je vytvorený na zdieľanie vytvorených učebných materiálov a didaktických pomôcok. Umožňuje učiteľom vytvárať a prideľovať testy a výukové materiály konkrétnym študentom, celým triedam alebo skupinám študentov. Vypracované testy sú ručne alebo automaticky vyhodnocované.

Virtuálna knižnica je internetový systém, ktorý slúži na ukladanie, vyhľadávanie a výmenu učebných a podporných materiálov, od učebných textov a prezentácií, cez pracovné listy, cvičenia, úlohy, až po testy a písomné zadania.

Študenti po prihlásení môžu vo virtuálnej triede študovať pridelené materiály, vypracovávať úlohy a komunikovať s učiteľmi.
Takto vytvorené virtuálne edukačné prostredie slúži učiteľom - na vytváranie multimediálnej knižnice, na tvorbu učebných materiálov a didaktických pomôcok, ich zdieľanie a distribúciu, na testovanie a všestrannú komunikáciu so žiakmi školy.

Prajem všetkým používateľom nášho e-learningového portálu množstvo hodnotných a podnetných informácií a kreativity pri práci s ním.PaedDr. Peter Ivan
riaditeľ školy